All products
Hitma Single Use
2020-06-09 09:26:00

Om circulair te ondernemen, moet je van je eiland afkomen

Average reading time 3 minutes By Rick Nibte on 9 June 2020

Je vraagt je misschien af wat de status is van ons project ‘Single-use wordt circulair’. Ik kan je vertellen dat we achter de schermen druk bezig zijn. We zitten geregeld met verschillende partijen om de tafel om kennis te verzamelen en stappen te zetten. Om de Microsoft Teams-tafel welteverstaan, want door de coronasituatie vinden alle gesprekken uiteraard op afstand plaats.

Testen
Inmiddels worden onze kunststof materialen getest door twee partijen. Ten eerste Blue Engineering uit Venlo. Dit is een jonge, ervaren club engineers die samen met opdrachtgevers werkt aan innovaties en deze op een duurzame manier vormgeeft. Zij geloven in een duurzame wereld op basis van techniek.

De twee partij is Polymer Science Park in Zwolle, een open innovatiecentrum op het gebied van toegepaste kunststoftechnologie. Met hun kennis, middelen en netwerk helpen ze bedrijven en producten toekomstbestendig te maken.

Na gebruik houden onze kunststof disposables waarde. Hoe we dat gaan realiseren, dat zijn we nu aan het onderzoeken.

De gesprekken met beide partijen zijn enorm inspirerend. Het maakt dat we op een volkomen andere manier kijken naar de single-use producten die Hitma al zoveel jaar aan de (bio)farmaceutische industrie levert. Het zijn geen eindige producten meer. Na gebruik houden onze kunststof disposables waarde. Hoe we dat gaan realiseren, dat zijn we nu aan het onderzoeken.

Vraagstukken
We zijn van start gegaan met de platinum cured siliconen slangen en styrenic thermoplastic elastomer slangen uit ons assortiment. Deze materialen zijn aangeleverd bij Blue Engineering en Poymer Science Park en worden door hun specialisten onderzocht. De eerste berichten zijn positief. Vraagstukken waarvoor we nu antwoorden moeten vinden, zijn:
 
  • Hoe creëren we bewustwording bij onze klanten en hoe gaan we het logistiek organiseren? De farmaceutische industrie moet veel meer inzicht krijgen in de waarde van hun plastic afval. Een waarde die vaak in vlammen opgaat. Men vernietigt nu kostbaar materiaal waarmee nog geld verdiend kan worden door er een circulaire, duurzame bestemming voor te zoeken.
  • Wat is de staat van het recyclaat (de batch die normaal naar de verbrandingsoven zou gaan)? Hoe kunnen we bijvoorbeeld omgaan met contaminatie op de producten, zoals medicijnresten? Is er bronscheiding mogelijk zodat er een redelijk constante partij ontstaat? En welk effect heeft het gebruik gehad op de staat van het afvalmateriaal? Om meer uit het kunststof te halen en het écht een tweede leven te geven, moet de kwaliteit van het gesorteerde materiaal zo hoog mogelijk zijn. Kwaliteitsbewaking van het verwerkte materiaal (uitgaande stromen) heeft daarom een hoge prioriteit. De gesorteerde materialen moeten voldoen aan normen om ze af te kunnen zetten (DKR-normen).
  • Om hoeveel materiaal gaat het en kunnen we recycling ook economisch interessant maken? Er is nu namelijk nog een sterke koppeling tussen recyclaat en ‘virgin’ materiaal, waarbij virgin materiaal deels de olieprijs volgt die op dit moment natuurlijk erg laag is.

Samenwerking in de keten
Uit de gevoerde gesprekken werd mij duidelijk dat we uiteindelijk uit zullen komen op een consortium bestaande uit onze farmaceutische klanten, Hitma als leverancier van de single-use materialen, de fabrikanten van onze producten (onze toeleveranciers), adviespartijen, wetenschappers, afvalverwerkers en de hergebruikers van de nieuwe grondstof die ontstaat uit het afvalmateriaal.

Circulair ondernemen vraagt om durven delen, creativiteit en een ander perspectief.

Op de website kunststofhergebruiken.nl las ik de volgende stelling: ‘Je moet radicaal delen, daardoor krijg je meer terug en ontstaan er meer impulsen voor verandering.’ Hier sluit ik me helemaal bij aan. Volgens die website, onderdeel van het KVG-programma van Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds, betekent circulair ondernemen dat je van je eiland afkomt. Het vraagt om durven delen, creativiteit en een ander perspectief. Wij bevinden ons nu in de fase dat we deze creativiteit in onze organisatie naar boven proberen te halen en we ons vooral laten inspireren door anderen.

Duurzame dinsdag
Als straks de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, gaan we het netwerk verder uitbreiden. En wel met partijen die het materiaal als grondstof gaan inzetten in hun proces voor de productie van nieuwe producten. De volgende keer vertel ik meer over hoe we op een uitdagende manier met deze bedrijven, start-ups, universiteiten etc. in contact willen komen. Ook laat ik dan weten of ons initiatief duurzaam, innoverend en onderscheidend genoeg is om een podium te krijgen in politiek Den Haag. We hebben ons namelijk ingeschreven voor ‘Duurzame Dinsdag’ (de eerste dinsdag van september). Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving.

Contact
Tot zover deze update. Ik kom snel weer bij jullie op de lijn. Ben jij enthousiast over dit project en zie je mogelijkheden voor jouw bedrijf om mee te doen, laat het me weten. Ook als je binnen de farmaceutische industrie al bezig bent met hergebruik van afvalmaterialen, dan kom ik graag met je in contact.

 
Rick Nibte Specialist Single-use
If you found this interesting, read my other blog articles here.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Our cookies have only analytical, communicative or functional purposes. By continuing on our website you accept cookies and similar techniques. Read more about Hitma's privacy statement